หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : 10 เหรียญทองชนะเลิศ 10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 และ10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้
โดย : boonphueak
อ่าน : 673
ศุกร์์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

พัทลุง เขต 1 กวาดเหรียญมาได้ ลำดับที่ 14 จาก 30 เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ 
“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน” ปีการศึกษา 2561

ระดับชาติ (ภาคใต้) 

…………………………………..........................................................................................................

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ทำเหรียญมาสู่ชาวจังหวัดพัทลุง 10 เหรียญทองชนะเลิศ 10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 และ10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) ติดลำดับที่ 14 จาก 30 เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 8 -10 มกราคม 2562

สพป.พัทลุง เขต 1 ขอชื่นชมกับผลงานของนักเรียน ขอขอบคุณคุณครูและผู้บริหารทุกคนที่ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจจนทำให้ประสบความสำเร็จ และกับความสำเร็จ อีก 115 เหรียญทอง (ตามเกณฑ์) 53 เหรียญเงินและ 20 เหรียญทองแดงและได้เข้าร่วมอีก 17 รายการ จากกิจกรรมที่เข้าร่วมทั้งหมด 205 กิจกรรม

...................................................................................................................................................................

สรุปผลการแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภาคใต้) 

10 เหรียญทองชนะเลิศ 
1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโตน
2.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล
3.การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
4.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
5. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนแร่
6. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนแร่
7. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาทอง
8. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดร่มเมือง
9.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
10.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร

10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 
1.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา)
2.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6โรงเรียนบ้านโตน
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์)
4. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ
5.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนแร่
6. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนแร่
7. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
8. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2
9.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปากเหมือง
10.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ)

10 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 
1.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองใหญ่
2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
3. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดควนแร่
4. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านควนขนุน
5. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านควนดินแดง
6.การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหัวหมอน
7.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดร่มเมือง
8.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
9.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลานข่อย 
10.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์
…………………………………………

สมใจ บุญเผือกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สรุป/รายงาน
(อัพเดทข้อมูลเวลา 4.45 น. 11 ม.ค.62)