หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงาน เพื่อมุ่งสู่สำนักงานปลอดขยะตาม“มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ของรัฐบาล
โดย : boonphueak
อ่าน : 563
อาทิตย์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในสำนักงาน เพื่อมุ่งสู่สำนักงานปลอดขยะตาม“มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ของรัฐบาล ภายใต้ โครงการการจัดการขยะและกิจกรรม 5 ส
.......................................................................................................................................
  เมื่อวันที่  28 ธ.ค.61 เวลา 08.30 น.  นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานตาม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยแก่บุคลากรใน  สพป.พัทลุง เขต 1โดยวิทยากร คือนางจิรภา เพชรรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง มาให้ความรู้ และสพป.พัทลุง เขต 1 จะประกาศเป็นมาตรการในการจัดการขยะมูลฝอยเป็นสำนักงานปลอดขยะ ปลอดโฟมต่อไป


  นโยบาย "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"ของรัฐบาล ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมของโครงการ ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ของรัฐบาล ที่ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินการจัดการขยะตามมาตรการโดยมีเป้าหมายของหน่วยงานดังนี้1.การคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสำนักงานมีการแยกประเภทของขยะมูลฝอย 2.ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดลดลงร้อยละห้า 3.งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน 4.จำนวนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีการทิ้งในถังขยะลดลงร้อยละ10 

สมใจ  บุญเผือก ภาพ/ข่าว