หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
โดย : siranee
อ่าน : 495
จันทร์ ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพระหว่างครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์วิชาชีพให้กับครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่นในการประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตน ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
การจัดประชุมสัมมนาถอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 250 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณวิจิตร ดำประสิทธิ์ ในการเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้และถอดประสบการณ์ในครั้งนี้ โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานในพิธี นายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวรายงาน ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง
   ดูรายละเอียดภาพ   คลิก