หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ
โดย : boonphueak
อ่าน : 744
อาทิตย์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ


วันนี้เวลา 13.00 น. (21 ก.ย.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาน้ำ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษาและดูสภาพของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ มีจุดเด่นในการจัดการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดด้วยสื่อหุ่นยนต์ ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า พัฒนากระบวนการคิด รักเศรษฐกิจพอเพียง จากเดิมปีที่แล้วมีนักเรียน 104 คน ได้พัฒนาโรงเรียนมาจนเด็กเพิ่มขึ้นเป็น 134 คน นอกจากนี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นานาชาติ และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยการระดมทุนจัดจ้างครูมาสอนอีก จำนวน 3 คน

การรับผิดชอบของนักเรียนในหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียน (ชั้น ป.6)จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงรับผิดชอบเขตการจัดการขยะในช่วงเช้าและทำความสะอาดช่วงเย็นในห้องเรียน และนำนักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิ ช่วงก่อนเข้าเรียนและก่อนกลับบ้าน ทุกๆ วัน
จนได้รับขนานนามจากนักข่าวช่อง 3 ว่า "โรงเรียนเล็ก หัวใจใหญ่"
ปัจจุบันมีนายเปรียญ ชูทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีครู 5 คน ลูกจ้างวิกฤต 1 คน นักการฯ 1 คน ครูจ้างสอน 3 คน

นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

ภาพ/ข่าว