หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพป.พัทลุง เขต 1 พัฒนาศักยภาพงานธุรการของผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมพร้อมรองรับครูธุรการโรงเรียน ตามนโยบายรมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการลดภาระงานธุรการให้ครู
โดย : boonphueak
อ่าน : 874
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1 พัฒนาศักยภาพงานธุรการของผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมพร้อมรองรับครูธุรการโรงเรียน ตามนโยบายรมว.ศึกษาธิการ ที่ต้องการลดภาระงานธุรการให้ครู

.................................................................................................................

ที่ห้องประชุมสมิหลา 2 โรงแรมสมิหลา บีช จ.สงขลา นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ตามโครงการ "พัฒนาศักยภาพงานธุรการของผู้บริหารสถานศึกษา สู่การลดภาระงานของครู" ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารจัดการงานธุรการยุคใหม่

นายสุนาจ กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้มีนโยบายที่จะจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการทำหน้าที่งานธุรการแทนครู ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อลดภาระงานครู ให้ทำหน้าที่สอนอย่างเดียว โดยหวังว่าจะทำให้คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องรองรับการเปลี่นแปลงการบริหารจัดการภายในโรงเรียน สพป.พัทลุง เขต 1 เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผุ้บริหารจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพงานธุรการขุองโรงเรียน และสามารถนำไปประยุุกต์ใช้ในการพัฒนางานธุรการ ทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร สู่การลดภาระงานของครูได้

โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน คือ นางเยาวรัช ปรีดาพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สงขลา เขต 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใช้เวลาประชุม จำนวน 2 วัน (18-19 ก.ย.61)
.......................................

น.ส.สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพ้นธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พัทลุง เขต 1 ภาพ/ข่าว
19 ก.ย.61