หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สพท.คุณธรรม
โดย : siranee
อ่าน : 435
อังคาร ที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

"พัทลุง เขต 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม... จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริม"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) เตรียมพร้อมประกาศเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกัน เป็นคุณธรรมหลักขององค์กร"

วันนี้เวลา 09.00 น. (17 ก.ย.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ณ โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสพป.พัทลุง เขต 1 ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากร สพป.พัทลุง เขต 1 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลกรสพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 85 คน ระยะเวลา 1 วัน วิทยากรคือนางสาววนิดา ไหมพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นวิทยากรในสังกัดมูลนิธิยุวสถิรคุณ
นางสาววนิดา กล่าวว่า หลังจากให้ความรู้ในวันนี้ไปแล้ว สพท.ต้องไปกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกัน ใน 3 คุณธรรมหลัก ที่ต้องการใช้จริง ๆ ในองค์กร ให้บุคลากรได้รับรู้ทั่วกัน และให้ทำในเชิงบวก ซึ่งขณะนี้ สพป.พัทลุง เขต 1 ก็เป็น 1 ใน 20 กว่าเขตพื้นที่ ที่ได้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม และต่อไปจะขยายให้ครบทุกเขตพื้นที่การศึกษาฯ