หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5
โดย : siranee
อ่าน : 194
ศุกร์์ ที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่  20   มีนาคม   2563    เวลา 10.00 น.     นายสุนาจ แก้วสุข ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 ได้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่ 1 เรื่อง O-NET และการทดสอบอื่น ๆ ประเด็นที่ 2 เรื่องการจัดประกวดแข่งขันต่าง ๆ เช่น การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน หรืองานอื่น ๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาและกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา