หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เปิดค่ายกลางวันเด็กปฐมวัยเครือข่ายศรีบรรพต
โดย : boonphueak
อ่าน : 99
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เปิดค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย เครือข่ายศรีบรรพต ....ดูความน่ารักของเด็กๆ
....................................................................
21 ก.พ.63 เวลา 08.45 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปเป็นประธานเปิดค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp) ของเครือข่ายศรีบรรพต ณ โรงเรียนวัดตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
กิจกรรมค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาแก่เด็กปฐมวัยและเพื่อส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีโรงเรียนและศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการ จำนวน 11 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์