หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
หัวข้อ : เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
โดย : boonphueak
อ่าน : 469
อังคาร ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 4 โรง
.........................................
วันนี้(17 ก.พ.63) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรง คือ 1.โรงเรียนวัดปากสระ อ.เมืองพัทลุง 2.โรงเรียนวัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน 3.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อ.ป่าพะยอม 4.โรงเรียนวัดคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม ....ทั้งนี้เพื่อติดตามนโยบายการจัดการศึกษาและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและผู้บริหาร ....พร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่การจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารีของเครือข่ายป่าพะยอมโดยโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำเป็นเจ้าภาพในการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ก.พ.63