หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เปิดค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัย เครือข่ายเมืองสวรรค์
โดย : boonphueak
อ่าน : 115
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เปิดค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัย (Day Camp) เครือข่ายเมืองสวรรค์
........................................
วันนี้เวลา 08.45 น.(14 ก.พ.63)นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการเข้าค่ายกลางวันนักเรียนปฐมวัยส (Day Camp) ของเครือข่ายเมืองสวรรค์ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้มีการพัฒนาทางด้่านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาและสร้างความสนุกสนานเปิดให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนาความพร้อมของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่จะขึ้นไปเรียนต่อในระดับชั้น ป.1 ต่อไป
โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายเมืองสวรรค์เข้าร่วม 7 โรงเรียน ประกอบด้วย อนุบาลเมืองพัทลุง /บ้านปรางหมู่ /วัดโคกชะงาย / วัดเขาแดง /วัดควนถบ /วัดอัมพวนาราม /วัดควนอินทร์นิมิตร