หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ณ สพป.พัทลุง เขต 1
โดย : boonphueak
อ่าน : 439
ศุกร์์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา 
.........................................................
วันนี้เวลา 09.30 น.(1 พ.ย.62) นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.พร้อมด้วยนางจารุวรรณ รัตภาสกร และนางสาวปุญชรัศมิ์ เตือนจิตต์ มาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา  สังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมาย(กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 5,6,7 (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) ได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานจากนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 14 พ.ย.62 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ซึ่งการประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานเขตตรวจราชการ (Cluster) ที่ 5,6,7, ผอ.สพป.สงขลา เขต 1,2,3 และผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2  โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าประชุมในวันที่ 14 พ.ย.62 ประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ ที่ 5,6,7, ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด, ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด, ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

.

..................................................
นางสาวสมใจ บุญเผือก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ข่าว