หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : boonphueak
อ่าน : 233
พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1 โดยกลุ่มนงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2562 อบรมครู 100 คน ณ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โอเทล แอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2562  อบรมครู จำนวน 100 คน ณ ดรงแรมกรีนเลิด์ พาเลช สงขลา และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2562 อบรมบุคลากรในสพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 66 คน ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โอเทล แอนท์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตามดครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในศตวรรษที่ 21