หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้่เชิงรุก
โดย : boonphueak
อ่าน : 589
อังคาร ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1 ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นายสุนาจ แก้วสุข เน้นย้ำให้คุณครูทุกคนต้องจัดกิจกรรมให้เด็กได้ปฏิบัติจริง คำนึงหลักกการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตามปิรมิดแห่งการเรียนรู้ คือ จากการอ่าน 10 % จากการใช้สื่อประกอบ 20 % จากการสาธิตหรือการจำลอง 30 % จากการอภิปราย 50 % จากการปฏิบัติ 75 % และจากการสอนคนอื่น 90 % และจะลงไปติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนต่อไป
..........................................................
วันนี้เวลา 09.00 น. (30 ก.ย.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนและผลิตสื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านการเขียนภาษาไทยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูสอนภาษาไทย ชั้น ป.4-6 จำนวน 117 โรง ใช้เวลาอบรม 1 วัน

กระบวนการเรียนรู้ Active Learning ทำให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากและนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning เพราะกระบวนการเรียนรู้ Active Learning สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณที่มากกว่า ระยะยาวกว่า

.........................................................................
นางสาวสมใจ บุญเผือก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
สพป.พัทลุง เขต 1
30 ก.ย.62