หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5
โดย : boonphueak
อ่าน : 620
จันทร์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 5

..................................................................


สพป.พัทลุง เขต 1 ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 กำหนดคัดเลือกผลงานสถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ ผลงานครู จำนวน 2 รายการ คือ การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 และการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-3 ส.ค.62  โดยมีเขตพื้นที่การศึกษา 17 เขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 รายการ ดังนี้
       1.) การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 ประเภท คือ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       2.) และการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 จำนวน 5 ประเภท โดยได้กำหนดการคัดเลือก ณ สถานที่ของสำนักงานสกสค.จังหวัดพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง โรงเรียนควนขนุน และห้องประชุมของ สพป.พัทลุง เขต 2 รวม 4 แห่ง นายสุนาจ  แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวสรุป