หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีกับผลทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โดย : boonphueak
อ่าน : 334
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

สพป.พัทลุง เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับผลทดสอบทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561จำนวน 2 โล่รางวัล ติดลำดับ 1 ใน 10 ของสพท.ทั่วประเทศ (NT อันดับที่ 5 ....O-NET อันดับที่ 3)
.....................................................................................................................................................

.............เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” เพื่อรับฟังนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อประชุมหารือข้อราชการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามการดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการบริหารงานได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
...............ในการนี้ มีการมอบโล่รางวัลให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา โดย สพป.พัทลุง เขต 1 ได้รับโล่รางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ดีเด่น (อันดับที่ 5) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดีเด่น (อันดับที่ 3)
...........................................................................................................................................

สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ / สรุป