หมวดหมู่ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
หัวข้อ : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย : admin
อ่าน : 231
พุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  ได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง