หมวดหมู่ : ศูนย์สะเต็มศึกษาพัทลุง
หัวข้อ : กิจกรรมสะเต็ม (STEM Education) ตอน “สรุปและอภิปรายการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน”
โดย : admin
อ่าน : 659
พุธ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "สรุปและอภิปรายการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" ตอนที่ 1
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "
สรุปและอภิปรายการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" ตอนที่ 2
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "
สรุปและอภิปรายการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" ตอนที่ 3
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "
สรุปและอภิปรายการนำกิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ชั้นเรียน" ตอนที่ 4