หมวดหมู่ : ศูนย์สะเต็มศึกษาพัทลุง
หัวข้อ : กิจกรรมสะเต็ม (STEM Education) ตอน “เครื่องดักจับแมลงวัน”
โดย : admin
อ่าน : 694
ศุกร์์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "เครื่องดักจับแมลงวัน" ตอนที่ 1
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "เครื่องดักจับแมลงวัน" ตอนที่ 2
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "เครื่องดักจับแมลงวัน" ตอนที่ 3

mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "เครื่องดักจับแมลงวัน" ตอนที่ 4
mail ชม VDO กิจกรรมสะเต็ม ตอน "เครื่องดักจับแมลงวัน" ตอนที่ 5