หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “กองทุนครูดีศรีเมืองลุง” ให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือในสถาบันสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โดย : tgo
อ่าน : 228
จันทร์ ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์        กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุง จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา “กองทุนครูดีศรีเมืองลุง” ให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือในสถาบันสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างน้อย 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยมีพิธีมอบในวันครูที่ 16 มกราคม 2564 ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนเรวดีพัทลุง โทร.074-610733 

ดาวน์โหลดใบสมัคร