[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 8 IP
ขณะนี้
8 คน
สถิติวันนี้
441 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
758 คน
สถิติเดือนนี้
18787 คน
สถิติปีนี้
18787 คน
สถิติทั้งหมด
575589 คน
IP ของท่านคือ 3.239.233.139
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาปู่

เจ้าของผลงาน : นางรัตนาภรณ์ ทองศรีนุ่น
อาทิตย์ ที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 712    จำนวนการดาวน์โหลด : 124 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเขาปู่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านเขาปู่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง  เขต 1  จำนวน 21 คน       
             เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 22 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 22 ชั่วโมง 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  4) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
           ผลการศึกษาพบว่า  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.00/81.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้  2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เท่ากับ 0.6657 หรือร้อยละ 66.57 หรือ นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 66.57  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562