[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
436 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
758 คน
สถิติเดือนนี้
18782 คน
สถิติปีนี้
18782 คน
สถิติทั้งหมด
575584 คน
IP ของท่านคือ 3.239.233.139
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดไทรงาม

เจ้าของผลงาน : นางวรรดี ซุ่นเซ่ง
จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 2352    จำนวนการดาวน์โหลด : 267 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 8 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
               การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดไทรงาม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดไทรงาม 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดไทรงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 29 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทศนิยม จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร ร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

ผลการศึกษาพบว่า 
   1. ผลการพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.39/85.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดไทรงามที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (= 4.76  = 0.35)ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562