[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


กุมภาพันธ์ 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
603 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
689 คน
สถิติเดือนนี้
19676 คน
สถิติปีนี้
44399 คน
สถิติทั้งหมด
601201 คน
IP ของท่านคือ 3.236.175.108
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย

เจ้าของผลงาน : นางสุมาลี นิราราช
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 690    จำนวนการดาวน์โหลด : 104 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย
ผู้ศึกษา           นางสุมาลี  นิราราช
ปีการศึกษา      2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำนวน 16 คน ดำเนินการทดลองระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย จำนวน 24 แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent  Samples) 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถ   การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทยมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) เท่ากับ 90.63/93.19 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2/1     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้
 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562