[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินกิจกรรม


มกราคม 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/มี.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 12 IP
ขณะนี้
12 คน
สถิติวันนี้
436 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
758 คน
สถิติเดือนนี้
18782 คน
สถิติปีนี้
18782 คน
สถิติทั้งหมด
575584 คน
IP ของท่านคือ 3.239.233.139
(Show/hide IP)

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

เจ้าของผลงาน : ขวัญจิต เมืองแก้ว
จันทร์ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 604    จำนวนการดาวน์โหลด : 87 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
           การวิจัยนี้เป็นการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดประสบการณ์ของเด็กสำหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัยที่ระดับนัยสำคัญ .05 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนเด็ก 12 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 10 ชุด  แผนการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 20 แผน และแบบทดสอบวัดผลการจัดประสบการณ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และค่าที (t–test  แบบ One - sample  T - test)
           ผลจากการวิจัย  พบว่า
1.  ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยมีค่าประสิทธิภาพ 89.31/92.50
2.  ผลการเปรียบเทียบการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ด้วย     ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ ที่ระดับนัยสำคัญ .05ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การศึกษาสภาพความพร้อมและเงื่อนไขความสำเร็จของโรงเรียนหลักที่มีผลต่อการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดพัทลุง 19/ต.ค./2563
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 12/ต.ค./2562
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 11/ต.ค./2562
      การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้นปฐมวัย 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นแบบไทย 3/ต.ค./2562
      รายงานการประเมินโครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 13/ก.ย./2562