[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
Facebook Page
link ที่เกี่ยวข้องส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ หนังสือที่ เข้า-ออก ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โดย : boonphueak
เข้าชม : 163
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙
หนังสือที่ เข้า-ออก ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่ หนังสือจาก/ลว สรุปสาระสำคัญ แจ้งสถานศึกษา หมายเหตุ
ฉบับที่1 สพฐ.ด่วนที่สุด
ว.84 ลว.26 ม.ค.63
สพฐ.ขอให้ ปชส.เฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในโรงเรียนตามที่ สธ. แจ้งวิธีการป้องกัน
1.ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหาย (เด็ก 30-50 ซีซี. ผู้ใหญ่ 50-80ซีซี.)
2.หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
3.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
4.สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
5.ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
6.หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ป่วย หรือตาย
7.หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์   เจลล้างมือ
8.ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน
9.นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
10.หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัวมีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์ หรือแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
    หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงให้ประสานส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหากจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผอ.โรงเรียน
เมื่อวันที่ 29 มค.2563
ที่ ศธ 04098/276


.......................................................................................................................................

ที่ หนังสือจาก/ลว สรุปสาระสำคัญ แจ้งสถานศึกษา หมายเหตุ
ฉบับที่2 สพฐ.ด่วนที่สุด 
ว.683
ลว.21 กพ 63
กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศ คือ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ และขยายมาตรการการคัดกรองทางการแพทย์คุมเข้มของผู้เดินทางจาก 2 ประเทศ เทียบเท่าผู้เดินทางมาจากจีน
ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จะนำนักเรียน บุคลากรไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา ในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศที่มีกลุ่มการแพร่ระบาดให้เลื่อนกำหนดการเดินทางไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เมื่อวันที่ 25 กพ.63   ที่ ศธ /627
ฉบับที่3 สนง.ลูกเสือแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5400/554 สนง.ลูกเสือแห่งชาติขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ชะลอการนำนักเรียน นักศึกษาเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เมื่อวันที่ 28 กพ.63
ที่ ศธ.04098/694
ฉบับที่4 สพฐ.ด่วนทีสุด 
ว.196
ลว.25 กพ 63
องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ สพฐ.ขอความร่วมมือข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียน ในสังกัดหรือในกำกับซึ่งเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน(ใต้หวัน) สิงคโปร์ เขตพิเศษฮ่องกง เขตพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย เวียดนาม  หรือผู้ที่พักรอเครื่อง โดยให้ผู้นั้นงดเข้าชั้นเรียน หรือหยุดมาปฏิบัติงาน ปฏิบัติราชการ เพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน นับจากกลับถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน ขาดงาน หรือขาดปฏิบัติราชการและไม่นับเป็นวันลา ทั้งนี้อาจมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ในระหว่างที่หยุดเฝ้าดูอาการ นั้นได้ เมื่อวันที่ 2 มีค. 63
ที่ ศธ    /713

........................................................................................................................................................

 
ที่ หนังสือจาก/ลว สรุปสาระสำคัญ แจ้งสถานศึกษา หมายเหตุ
ฉบับที่5 สพฐ.ด่วนทีสุด 
ว.203
ลว.28 กพ 63
สพฐ.ขอให้แจ้งแนวทางการขออนุญาตไปราชการยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรค ให้บุคลากรและโรงเรียนถือปฏิบัติดังนี้
1.กรณีที่ สพฐ.ได้อนุญาตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะประเทศที่มีการแพร่ระบาดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
2.กรณีที่กำลังจะขออนุญาตเดินทางไปยังประเทศหรือเขตปกครองที่เสี่ยงต่อโรค รวมถึงผู้ที่พักรอเครื่องในประเทศดังกล่าว ได้พิจารณาและตระหนักถึงการระบาดคาดการณ์ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อกำลังใกล้เข้าสู่การระบาดใหญ่ ขอให้งดหรือเลื่อนหรือชะลอการเดินทางจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
3.กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ให้ประกาศปิดภาคเรียนและไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน
4.ขอให้ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรคประจำจังหวัด อปท. ในการเข้าทำความสะอาด ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า
เมื่อวันที่ 3 มีค.63
ที่ ศธ.04098/731

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 5 31/มี.ค./2563
      สพป.พัทลุง เขต 1 ขอส่งประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส2019(COVID-19) มาเพื่อทราบและปฏิบัติ 30/มี.ค./2563
      มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดพัทลุง 24/มี.ค./2563
      ข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่า ๒๐๑๙ หนังสือที่ เข้า-ออก ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5/มี.ค./2563
      ข้อปฏิบัติการจับฉลากเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 ชั้นอนุบาล 2 และ ชั้น ป.1 ของโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค COVID 1 5/มี.ค./2563