[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
26/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางหมู่ และโรงเรียนวัดเขาแดง ( 711 / )
    วันนี้ (25 พ.ค.63) นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และคณะลงพื้นที่โรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูการเรียนทางไกลของนักเรียน โดยออกไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนบ้านปรางหมู่และวัดเขาแดง จำนวน 2 หลัง
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
22/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ดูการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเครือข่ายศรีนครินทร์ ( 601 / )
    วันนี้ (20 พ.ค.63) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้นางสาวสมใจ บุญเผือก และนางศริราณี พรหมบังเกิด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูการเรียนทางไกลของนักเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดให้เรียนทางไกลวันที่สาม โดยออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลศรี
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
22/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ดูการเรียนการสอนทางไกลวันที่สอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านไทรทอง ( 264 / )
    วันนี้ (19 พ.ค.63) นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และคณะลงพื้นที่โรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาต่าง ๆ และเพื่อดูการเรียนทางไกลของนักเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดให้เรียนทางไกลวันที่สอง โดยออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านบ่อทรายดูการเรียนการสอนทางไกลวันแรก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( 218 / )
    วันนี้ (18 พ.ค.63) นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และคณะลงพื้นที่โรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อดูการเรียนทางไกลของนักเรียน ซึ่งเป็นวันเปิดให้เรียนทางไกลวันแรก โดยออกไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนบ้านบ่อทราย จำนวน 2 หลัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนพลี และโรงเรียนวัดลานแซะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 ( 225 / )
    วันนี้ (15 พ.ค.63) นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และคณะลงพื้นที่โรงเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมโรงเรียนบ้านมะกอกใต้และโรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 130 / )
    วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.0 น. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ซึ่่งได้รับมอบหมายจากนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป. พัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่พร้อมกับโรงเรียนเพื่อออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/พ.ค./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
สพป.พัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่ดูการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะทดลอง ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ( 175 / )
     เมื่อวานนี้ (13 พ.ค.63) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผอ.สพป.พัทลุง เขต1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ก.พ./2563 : เยี่ยมโรงเรียน
เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ( 576 / )
    วันนี้(17 ก.พ.63) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 โรง คือ 1.โรงเรียนวัดปากสระ อ.เมืองพัทลุง 2.โรงเรียนวัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน 3.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ อ.ป่าพะยอม 4.โรงเรียนวัดคลองใหญ่ อ.ป่าพะยอม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29/พ.ค./2562 : เยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดชายคลองและวัดโพธาวาส ( 2386 / )
    27 – 28 พ.ค.62 นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง คือ ร.ร.บ้านชายคลอง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และโรงเรียนวัดโพธาวาส อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนพร้อมทั
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
13/ก.พ./2562 : เยี่ยมโรงเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านใสอ้อย ( 2576 / )
    เมื่อวานนี้เวลา 14.00 น.(13 ก.พ.62) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านใสอ้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบาย โรงเรียนบ้านใสอ้อย เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีผู้บริหารและครูจำนวน 5 คน ธุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>