[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
Facebook Page
link ที่เกี่ยวข้อง

ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : นโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โดย : boonphueak
เข้าชม : 574
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

พัทลุง เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ......เป็นโรงเรียนคุณธรรม ให้ครบ 100% ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
..........................................................
วันนี้เวลา 09.00 น. (15 ก.ย.61)นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลลูน โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.พัทลุง ขต 1 ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และเพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมตามรูปแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
โดยในการประชุมวันนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 64 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 206 คน โดยวิทยากรมาให้ความรู้จากโรงเรียนบ้านต้นบากราษฎร์บำรุง จ.ตรัง จำนวน 3 ท่าน

นางอรรถพร จตุรพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต 1 ได้กล่าวสรุปว่า เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมในวันนี้ คุณครูต้องไปเป็นวิทยากรแกนนำขยายผลให้กับโรงเรียนของท่านเมื่อขยายผลเสร็จท่านต้องสร้างนักเรียนแกนนำ แล้วค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในเรื่องของวินัยให้สอดคล้องกัน หลังจากนั้นโรงเรียนก็มีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งแผนพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดเพราะเวลาประเมิน เขาจะประเมินตามมาตรฐานตัวชี้วัดด้วย จึงขอฝากให้ดำเนินการในเทอมการศึกษานี้

สพฐ.ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดังกระแสรับสั่งที่ว่า "ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามนดยบายตามกรอบยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องคุณะรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์โรงเรียนคุณะรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งเน้นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมที่พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ความดี ความงามจากการปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

นางสาวสมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/ข่าว
15 ก.ย.61
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      เยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนพลี และโรงเรียนวัดลานแซะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 22/พ.ค./2563
      การเลือกสรรพนักงา่นราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ 21/พ.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 17/เม.ย./2563
      ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 26/มี.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 20/มี.ค./2563