[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
Facebook Page
link ที่เกี่ยวข้อง

ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สพป.พัทลุง เขต 1 นำคณะทีมงานเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เขตรวจราชการที่ 6 ศึกษาดุงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 จังหวัด
โดย : boonphueak
เข้าชม : 750
อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สพป.พัทลุง เขต 1 นำคณะทีมงานเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เขตรวจราชการที่ 6
ศึกษาดุงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

…………………………………………………….
           
        
          สพฐ. ได้มอบหมายให้ สพป.พัทลุง  เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมของทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. เขตตรวจราชการที่ 6 สนองยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง นำคณะทีมงานศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ณ จังหวัดราชบุรี  สระบุรี และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ค.61  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมเคลื่อนที่เร็ว  Roving Team (RT) ของเขตตรวจราชการที่ ๖ โดยการไปศึกษาดูงาน และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
          กลุ่มเป้าหมายที่ไปศึกษาดูงานประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จากเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 42 คน   ประกอบด้วย สพป.ชุมพร เขต 1,2 สพป.สุราษฎร์ธานี  เขต 1,2,3 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4  สพป.พัทลุง เขต 1,2 สพม. เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ,ชุมพร) สพม. เขต 12  (นครศรีธรรมราช, พัทลุง) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล    โดยไปศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จำนวน ๓ โรง  คือ โรงเรียนวัดดอนทาย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนเอกชน คือโรงเรียนลำปลายมาศวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์ หลังจากนั้นก็มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อที่จะกำหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เขตตรวจราชการที่ ๖ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 42 คน ซึ่งเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว Roving Team (RT)  สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความสำคัญดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เป็นกลไกหลักในการดำเนินการให้ถึงสถานศึกษา มุ่งเน้นการขยายผลเชิงปริมาณ และการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ทีมเคลื่อนที่ด่วนพิเศษระดับภูมิภาค (EMS : Express Moral Service) ทีมเคลื่อนที่เร็วระดับเขตตรวจราชการ (RT : Roving Team) และผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีบทบาทสำคัญ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึง

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      เยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนพลี และโรงเรียนวัดลานแซะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 22/พ.ค./2563
      การเลือกสรรพนักงา่นราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ 21/พ.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 17/เม.ย./2563
      ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 26/มี.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 20/มี.ค./2563