[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
link ที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 9 IP
ขณะนี้
9 คน
สถิติวันนี้
29 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
602 คน
สถิติเดือนนี้
12850 คน
สถิติปีนี้
106718 คน
สถิติทั้งหมด
453955 คน
IP ของท่านคือ 54.198.77.35
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
โดย : boonphueak
เข้าชม : 108
จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
                                                                              ...............................................
 
วันนี้เวลา 09.00 น. (7 พ.ค.61) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1  ทั้งนี้ทั้งนี้สร้างความเข้าใจและจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ให้ทันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ 1 ได้ประชุมไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ 2 เป็นการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้  จำนวน  ๔๐  คน เวลา  ๓ วัน (7-9 พ.ค.61) 
 
สืบเนื่องจากตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. ๑๒๓๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
          สาระสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดกลุ่มความรู้ใหม่และนำทักษะกระบวนการไปบูรณาการกับตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสำหรับผู้เรียนทุกคน ที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้ เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา        
   
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ครูผู้สอนสามารถนำโครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ว่ายน้ำเพื่อชีวิต 19/ก.ค./2561
      สพป.พัทลุง เขต 1 นำคณะทีมงานเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.เขตรวจราชการที่ 6 ศึกษาดุงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 จังหวัด 10/ก.ค./2561
      ประชุมปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ 9/ก.ค./2561
      พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ ประจำปี 2561 1/ก.ค./2561
      มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 29/มิ.ย./2561