[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายประจวบ หนูเลี่ยง
รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  หมวดหมู่ : เยี่ยมโรงเรียน
เรื่อง : สพป.พัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่ดูการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะทดลอง ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดย : boonphueak
เข้าชม : 151
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

 สพป.พัทลุง เขต 1 ลงพื้นที่ดูการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในระยะทดลอง ของโรงเรียน
ในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
...................................................
      เมื่อวานนี้  (13 พ.ค.63) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้
นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผอ.สพป.พัทลุง เขต1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งในวันนี้ได้ออกไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพัทลุง และโรงเรียนวัดบ่วงช้าง อ.เมืองพัทลุง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งเพื่อช่วยเหลือดูแลให้คำแนะนำ และได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนวัดบ่วงช้าง จำนวน 2 หลัง
     หลังที่ 1  เยี่ยมบ้านนายเชือน จันทร์แก้ว ซึ่งผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.3 และชั้นอนุบาล  เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน คือ ปู่ย่าและนักเรียนทั้ง 2 คน คือ ด.ช.ภานุกรณ์ จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นป.3 และเด็กหญิงประภ้สสร จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 2  สภาพรวมไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลการเรียนที่บ้านได้  โรงเรียนแก้ปัญหาจัดการเรียนโดยนำนักเรียนชั้นป.3 มาเรียนกับครูประจำชั้น สำหรับชั้นอนุบาล2 ครูประจำชั้นไปดูแลที่บ้าน (บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน)
     หลังที่ 2  เยี่ยมบ้านนางสาวอรอุทิศ สงค์เกี้อ  ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ  ดช. กรวิชญ์ ชายเกตุ ชั้นอนุบาล 2 ดญ.ธิดารัตน์ ชายเกตุ ชั้นป.2 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชายเกตุ ชั้นป.4 อาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน (ปู่ย่า) มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอ โรงเรียนแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนชั้น ป.2 ไปเรียนกับญาติบ้านใกล้กัน ชั้น ป.4/ ชั้นอนุบาล 2 ให้เรียนบ้านปู่
ทั้งนี้ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น ได้เน้นย้ำในกรณีที่ต้องนำนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ขอให้คุณครูได้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดพัทลุงอย่างเคร่งครัดด้วย
สำหรับโรงเรียนอนุบาลพัทลุง  ภาพรวมโรงเรียนมีความพร้อม แต่โรงเรียนมีเด็กหลากหลายจาก
ทุกเขตพื้นที่บริการทั้งจังหวัด  ซึ่งมีกลุ่มไม่พร้อม ประมาณ 1-2% ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ โรงเรียนจะให้ครูประจำชั้นลงไปติดตาม และกลุ่มที่ไม่มีอุปกรณ์ประมาณ 100 ราย 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

เยี่ยมโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางหมู่ และโรงเรียนวัดเขาแดง 26/พ.ค./2563
      เยี่ยมบ้านนักเรียน ดูการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเครือข่ายศรีนครินทร์ 22/พ.ค./2563
      เยี่ยมบ้านนักเรียน ดูการเรียนการสอนทางไกลวันที่สอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านไทรทอง 22/พ.ค./2563
      เยี่ยมบ้านนักเรียนบ้านบ่อทรายดูการเรียนการสอนทางไกลวันแรก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22/พ.ค./2563
      เยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนพลี และโรงเรียนวัดลานแซะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 22/พ.ค./2563