[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายสุนาจ แก้วสุข
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ผู้บริหารการศึกษา

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
Facebook Page
link ที่เกี่ยวข้อง

ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สพป.พัทลุง เขต ๑ ศูนย์ปลายทางอบรมสะเต็มศึกษา จัดอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล 5 ระดับ
โดย : boonphueak
เข้าชม : 213
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สพป.พัทลุง เขต ๑ ศูนย์ปลายทางอบรมสะเต็มศึกษา
จัดอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล 5 ระดับ
.....................................................................................


             สพป.พัทลุง เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมสะเต็มศึกษา ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ซึ่งมีนางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม นางสมจิตร ศรีคะ นางอโนมา บัวทองเรือง นางสาววีรินทร์ญา หนูนัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
            นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑    กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นศูนย์ปลายทางการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลสำหรับครูพี่เลี้ยงตั้งแต่ปี 2561 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมครูพี่เลี้ยงฯ ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ Internet  
และในปี 2563 ได้จัดให้มีการอบรมครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล 5 ระดับ ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel) และการใช้ระบบการประชุมทางไกล  ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 เป็น 2 ระยะ  กำหนดถ่ายทอดสดผ่านระบบทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ดังนี้
-ระยะที่ 1   ในระดับปฐมวัย วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 – 14  มีนาคม 2563 ระดับประถมศึกษาตอนต้น วันที่ 15 – 17  มีนาคม 2563 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ศูนย์ สพป.พัทลุง เขต 2 และโรงเรียนพัทลุง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่ โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ และโรงเรียนวีรนาทศึกษา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  จัดอบรม ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
 สำหรับการอบรมระยะที่ 2 รอบครูผู้สอน จะส่งสัญญาณไปยังศูนย์โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ซึ่งเปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรม  ระดับละ 40 คน เปิดรับลงทะเบียนทาง http://stemreg.ipst.ac.th/     ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563
สำหรับการอบรมทางไกล เป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้พร้อมๆกันทั่วประเทศ มีความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยการทำงานเป็นทีม  ครูมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมโดยใช้เทคโนโลยี  สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      เยี่ยมบ้านนักเรียน ของโรงเรียนบ้านควนพลี และโรงเรียนวัดลานแซะ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019 22/พ.ค./2563
      การเลือกสรรพนักงา่นราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ 21/พ.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเขตตรวจราชการที่ 5 17/เม.ย./2563
      ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ 26/มี.ค./2563
      ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 5 20/มี.ค./2563