[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  


นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
25 โดย : siranee
25/ก.พ./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( 39 / )
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ของนายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ และนายวุฒิไกร เลื่อนแป้น คณะกรรมการประเ อ่านต่อ....
24 โดย : siranee
24/ก.พ./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาากระทรวงศึกษาธิการ ( 40 / )
    วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เข้าร่วมประชุมกับคณะติดตามนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของจังหวัดพัทลุง เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึก อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
16 โดย : boonphueak
16/ก.พ./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนวัดควนแร่ ( 109 / )
    วันนี้ เวลา 10.30 น.(16 กุมภาพันธ์ 2564) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดควนแร่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู และติดตามดูการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบาย 3 สร้ อ่านต่อ....
16 โดย : boonphueak
16/ก.พ./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง ( 102 / )
    วันนี้ เวลา 09.20 น.(16 กุมภาพันธ์ 2564) นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู และติดตามดูการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบ อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 947 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1606 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5388 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2131 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 1794 / ) โดย admin
VDO
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 955 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 864 / ) โดย siranee
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์ประชุมผู้บริหารเดือนมิถุนายน 2563 ( 881 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 2 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 1316 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 3 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 1589 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 3/ธ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนบ้านนาวง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมด้วยวิธี e-bidding ( 465 / ) โดย boonphueak
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 456 / ) โดย ptl1093
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 470 / ) โดย ptl1093
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00737 : ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยม้า หรืออูฐ หรือ สุนัข  (0/0)
ญารินดา
24 ก.พ. 2564 : 23:05
00736 : กีฬามันๆ  (0/0)
UFAS168
23 ก.พ. 2564 : 23:46
00735 : ข่าวกีฬา  (0/0)
UFAS168
23 ก.พ. 2564 : 21:25

ผลงานทางวิชาการ


11 เจ้าของ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
11/ก.พ./2564
5 stars ( 5 / 1 )
ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ( 115 / 1 )
8 เจ้าของ ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
8/ก.พ./2564
5 stars ( 5 / 1 )
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ( 118 / 1 )

เมนูหลัก
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
งานศิลปหัตถกรรมปี 2561

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 124 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
361 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
546 คน
สถิติเดือนนี้
16423 คน
สถิติปีนี้
34274 คน
สถิติทั้งหมด
1061790 คน
IP ของท่านคือ 3.236.175.108
(Show/hide IP)