[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  

นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
9 โดย : siranee
9/เม.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( 14 / )
    วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้จัดกิจกรรม/รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในเวลา 09.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม อ่านต่อ....
7 โดย : boonphueak
7/เม.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.และติดตามงานประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ( 30 / )
    วันนี้เวลา 08.00 น. (7 เม.ย.64) นายอนัน สมาธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมคณะบอร์ด์บริหาร สพป.พัทลุง เขต 1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ผ่านVDO Conference จากสพฐ. ณ ห้องประชุมคูหาสวรร อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
26 โดย : boonphueak
26/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนบ้านหัสคุณ ( 49 / )
    วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัสคุณเพื่อดูสภาพการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทั่วไป รวมทั้งพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับผู้บริหารและคณะครู และเยี่ยมชั้นเรียน พร้อมทั้งให้แนว อ่านต่อ....
25 โดย : siranee
25/มี.ค./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมบ้านควนดินแดง วัดไทรโกบ ( 70 / )
    วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านควนดินแดงและโรงเรียนวัดไทรโกบ เพื่อเยี่ยมชมสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการเรียนการสอนพร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้ขวัญและก อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1053 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1734 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5480 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2218 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 1884 / ) โดย admin
VDO
[ 9/เม.ย./2564 ] VTR แนะนำ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ( 6 / ) โดย boonphueak
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 1081 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 950 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 2 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 1438 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 3 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 1915 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 3/ธ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนบ้านนาวง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมด้วยวิธี e-bidding ( 553 / ) โดย boonphueak
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 562 / ) โดย ptl1093
[ 29/พ.ย./2563 ] โรงเรียนบ้านเนินทราย ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ( 592 / ) โดย ptl1093
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00752 : SBOBET  (0/0)
sbobet
10 เม.ย. 2564 : 15:36
00751 : ทดลอง  (0/0)
ทดลอง
28 มี.ค. 2564 : 13:19
00415 : สวัสดีค่ะ  (9/0)
น้ำ
2 ก.ย. 2562 : 17:22

ผลงานทางวิชาการ


11 เจ้าของ นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
11/ก.พ./2564
5 stars ( 5 / 2 )
ประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกิจกรรม 4 ร ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ( 292 / 1 )
8 เจ้าของ ศิริศักดิ์ วัฒนศิริ
8/ก.พ./2564
5 stars ( 5 / 2 )
การประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ( 224 / 1 )

เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
งานศิลปหัตถกรรมปี 2561

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 124 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
280 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
433 คน
สถิติเดือนนี้
5825 คน
สถิติปีนี้
59583 คน
สถิติทั้งหมด
1087099 คน
IP ของท่านคือ 100.24.122.117
(Show/hide IP)