[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
                

ทำเนียบบุคลากร
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
คลังสื่อ
ข่าวสารทั่วไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
link ที่เกี่ยวข้องFacebook Page
ส่งข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ


  


นโยบาย3สร้าง3เสริม สู่ความยั่งยืน
 คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
     คู่มือดำเนินงาน 3 สร้าง 3 เสริม สู่ความยั่งยืน
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ติดตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน (PLC)
    แบบบันทึกและรายงาน PLC
เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
    เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
แบบสรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้ PLC-S
    รายละเอียดการรายงานการดำเนินการ PLC ของสถานศึกษา
    ตัวอย่างแบบสรุป PLC-S
    แบบสรุป PLC-S

   
ข่าวความเคลื่อนไหว
21 โดย : siranee
21/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
รับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา (นายวัลลพ สงวนนาม) ( 10 / )
    วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1และคณะ ให้การต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพ อ่านต่อ....
18 โดย : siranee
18/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประชุมคณะทำงานกำหนดข้อตกลงการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ( 38 / )
    วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ อ่านต่อ....
เยี่ยมโรงเรียน
18 โดย : siranee
18/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากสระ ( 39 / )
    วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ อ่านต่อ....
16 โดย : siranee
16/มิ.ย./2564     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
เยี่ยมโรงเรียนทุ่งยางเปล โรงเรียนวัดเกาะยาง ( 49 / )
    วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การ อ่านต่อ....
ป้องกันและปราบปราบการทุจริต
[ 13/ก.ค./2563 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( 1222 / ) โดย admin
[ 29/พ.ย./2562 ] แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( 1909 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] รายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 5669 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ( 2416 / ) โดย admin
[ 25/มิ.ย./2562 ] ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ( 2086 / ) โดย admin
VDO
[ 9/เม.ย./2564 ] VTR แนะนำ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ( 187 / ) โดย boonphueak
[ 14/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์สรุปผลการดำเนินงานของสพป.พัทลุง เขต 1ปีงบประมาณ 2562 ( 1244 / ) โดย boonphueak
[ 7/ก.ค./2563 ] วีทีอาร์เยี่ยมบ้านนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 2019 ( 1111 / ) โดย siranee
ข่าวโรงเรียน
16 โดย : siranee
16/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 2 )
ศึกษาดูงาน อนุบาลป่าพะยอม ( 1679 / )
    วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ได้มาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม โดยมีนายภักดี จำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ อ่านต่อ....
9 โดย : siranee
9/มี.ค./2563     
1 stars ( 1 / 3 )
จับฉลากรับนักเรียน โรงเรียนยอดนิยม อนุบาลพัทลุง ( 2404 / )
    วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ดำเนินการจับฉลากรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( 4 ขวบ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน จากจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร จำนวน 458 คน โดยมีนายประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และบุุคลากร อ่านต่อ....
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
[ 10/มิ.ย./2564 ] สพป.พัทลุง เขต 1 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ( 52 / ) โดย ptl1093
[ 10/มิ.ย./2564 ] สพป.พทลุง เขต 1 ประกาศราคากลางซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ( 52 / ) โดย ptl1093
[ 3/ธ.ค./2563 ] ประกาศโรงเรียนบ้านนาวง ผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมด้วยวิธี e-bidding ( 732 / ) โดย boonphueak
กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00772 : แทงnova88 gclub ฟรี 100  (0/0)
50nbHG6dD3fC
19 มิ.ย. 2564 : 11:06
00771 : UFABET  (0/0)
ufabet
19 มิ.ย. 2564 : 08:40
00770 : เว็บบอลออนไลน์ ขั้นต่ำเพียง 10 บาท  (0/0)
1689s
18 มิ.ย. 2564 : 21:07

ผลงานทางวิชาการ


3 เจ้าของ นางสาวกาญจนา ชูทับ
3/มิ.ย./2564
5 stars ( 5 / 3 )
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะยาง ปีการศึกษา 2563 ( 101 / 1 )
24 เจ้าของ นายเอกชัย ขุนฤทธิ์
24/พ.ค./2564
5 stars ( 5 / 16 )
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โรงเรียนวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ( 201 / 1 )

เมนูหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใส
ครูพร้อม
งานศิลปหัตถกรรมปี 2562
งานศิลปหัตถกรรมปี 2561

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 127 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. พอใช้
  5. ควรปรับปรุง


สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 26/พ.ค./2559
ผู้ใช้งานขณะนี้ 11 IP
ขณะนี้
11 คน
สถิติวันนี้
656 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
541 คน
สถิติเดือนนี้
14660 คน
สถิติปีนี้
109170 คน
สถิติทั้งหมด
1136686 คน
IP ของท่านคือ 3.235.184.215
(Show/hide IP)